Fillo do atlántico

“I think the sea is like the father of everything, you have to respect it always. It is curious that something so strong that can get rid of you so fast can transmit so much peace, peace in a crazy world. 

A place just in front of you where you can hide without having to go anywhere. And it is not about having it just in front of you, it is to know that it will be just there when you need it. It is like that friend you have not seen for a long while but you know it is still there, even when he is not.

It’s those waves, the salt of life in the air, if they would take it away from me, they would have taken everything. And it is something which does not happen only to me. I believe that it happens with everything around it. The animals, the plants, the land itself. It is contradictory, I know, but the farther I am from it, the more I feel I drowned. 

The sea is my family, it’s what I am, it is what I do, I guess it is the luck of being born in a place where others come seeking for inspiration.”

(Fillo do atlántico, Martín Códax, albariño)

“Sempre digo que o mar é coma o pai de todo, nunca hai que perderlle o respeto. É curioso como algo con tanta forza, que pode desfacerse de ti tan rápido transmite tanta calma, calma nun mundo de tolos.

Un sitio que tes aquí preto, onde escapar sen ter que ir a ningures. E non é o feito de telo xusto diante, é saber que estará aí ó lado cando o necesite. É como ese amigo que hai moito que non ves pero sabes que segue estando aí, aínda sen estar.

Son esas ondas, o sal da vida no aire, se mo quitasen, estarianmo quitando todo. E non solo me pasa a min, eh. Creo que pasa con tóda-las cousas que o rodean. Os animais, as plantas, a propia terra. É contradictorio, xa sei, pero canto máis me afasto de el, máis sinto que afogo.

O mar é a miña familia, é o que son, é o que fago, supoño que é a sorte que teño de nacer onde outros veñen a inspirarse.”

(Fillo do atlántico, Martín Códax, albariño)

About sari

Cuándo todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo?
This entry was posted in A Galiza, Cousiñas varias, [Eng]... på engelsk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s